Sản xuất phân phối xốp cắm hoa | Tiến Phong Plastic

Xốp cắm hoa là vật liệu phổ biến trong ngành làm hoa. Đây là sản phẩm có thể giúp giữ nước cho hoa, điều chỉnh chiều cao hoa linh hoạt cũng như dễ dàng tạo hình tác phẩm. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Tiến Phong trực tiếp sản xuất và phân phối […]